ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VODIČOV

(v zmysle novely zákona č. 8/2009 Z.z.)

 

je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. Jeho cieľom je predchádzanie ďalších deliktov pod vplyvom alkoholu resp. inej látky v cestnej premávke.

Odborné poradenstvo je realizované v štyroch trojhodinových skupinových stretnutiach a jedného individuálneho výstupneho pohovoru. Po jeho ukončení učastníci obdržia doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

 

 

SÍDLO AMBULANCIE


Kapitulská 6
917 01 Trnava
Objednávanie
v čase od 7.30 - 9.00 h
V prípade, že vám nepreberieme 
telefonát, budeme vás kontaktovať
v najbližšom možnom čase späť.

KONTAKTUJTE NÁS


 

SOCIÁLNE SIETE