BIOFEEDBACK VARIABILITY SRDCOVEJ FREKVENCIE

Biofeedback variability srdcovej frekvencie je tréning rezonančnej frekvencie. Ide o osvedčenú štruktúrovanú tréningovú metódu, ktorá je založená na učení klienta dosiahnuť regulovaným dýchaním a sebaregulačnými postupmi – najprv počas tréningu a neskôr i mimo neho - maximálnu variabilitu srdečnej frekvencie a tento stav po určitú dobu udržať. Uvedené je kľúčové preto, že vysoká variabilita – premenlivosť - srdcovej frekvencie je známkou dobrého kardiovaskulárneho zdravia a schopnosti efektívne zvládať tak psychickú ako i telesnú záťaž. Variabilita srdcovej frekvencie je citlivá na stres, ktorý ju spolu s rôznymi psychickými a telesnými ochoreniami znižuje. Klesá aj vekom, pri únave a dlhodobej fyzickej i psychickej záťaži. Pravidelným tréningom je však možné ju zvyšovať.

Indikačným okruhom je nielen prevencia kardiovaskulárnych ochorení, depresia, úzkostné poruchy, hypertenzia, rôzne psychosomatické ochorenia, chronický únavový syndróm, ale tiež pomáha vylepšovať výkonnosť a celkový pocit zdravia. 

Tréningy HRV (z angl. Heart Rate Variability) vedú k budovaniu emocionálnej rovnováhy, redukujú stres, zvyšujú odolnosť predovšetkým voči psychickej záťaži.