PSYCHOTERAPIA A PORADENSTVO:

 • depresie
 • úzkostné poruchy (fóbie, panické stavy, ťažkosti vyvolané nadmerným stresom a i.)
 • poruchy spánku
 • poruchy príjmu potravy (mentálna bulímia a anorexia)
 • obezita a nadváha
 • závislosti (alkohol a iné)
 • závažné životné situácie
 • riešenie problémov (manželské, sexuálne, pracovné a i.)
 • relaxácie
 • nácvik sociálnych spôsobilostí, komunikačných schopností, asertivity
 • odborné poradenstvo pre vodičov
 • iné psychické ťažkosti a problémy

 

PSYCHODIAGNOSTIKA:

 • psychologická diagnostika inteligencie, špeciálnych schopností a jednotlivých psychických funkcií, osobnosti
 • diferenciálna psychodiagnostika
 • profesionálny výber zamestnancov
 • psychologické vyšetrenie vodičov (žiadateľov o vodičské oprávnenie) a inštruktorov autoškôl

 

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:

 • psychologická a klinicko-psychologická problematika (drogové závislosti; poruchy príjmu potravy; partnerská, vzťahová a sexuálna tematika)
 • zdravý životný štýl a i.

OBEZITA A NADVÁHA

Strata nadváhy pre zbytok života prirodzeným spôsobom „bez tabletiek“.

 

ODBORNÉ PORADENSTVO

Kurzy vodičov pre zlyhanie za volantom