POUŽÍVANÉ METÓDY

KOGNITÍVNE BEHAVIORÁLNA TERAPIA (KBT)

je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov, ktorý sa neustále dynamicky vyvíja. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie.

 

Jedným zo základných rysov KBT je orientácia na spoluprácu s klientom, ktorý je rovnocenným partnerom terapeuta. Kognitivne behaviorálna terapia je krátkodobá, štruktúrovaná psychoterapia, ktorá je zameraná na riešenie konkrétnych problémov a ťažkostí, ktoré klienta privádzajú k terapeutovi. Je orientovaná na dosahovanie vopred definovaných cieľov pomocou celého radu psychologických metód, ktoré sa klient v spolupráci s terapeutom počas terapie aktívne učí tak, aby ich mohol po skončení terapie samostatne používať.

 

Záujem o kognitívne behaviorálnu terapiu je podmienený jej triezvym pragmatickým prístupom, snahou vychádzať z konkrétnych faktov a v neposlednom rade aj jej potvrdenou účinnosťou u väčšiny psychických porúch.

BIOFEEDBACK

 

BIOFEEDBACK SRDCOVEJ VARIABILITY

 

EEG BIOFEEDBACK