BIOFEEDBACK

Biofeedback je metóda, ktorá umožňuje jednotlivcovi učiť sa meniť svoju fyziologickú aktivitu s cieľom zlepšiť svoje  zdravie a výkonnosť. Uvedené funguje tak, že terapeut k telu klienta pripojí rôzne senzory, ktoré presne snímajú rôzličné fyziologické parametre a súčasne ich zobrazujú na prístroji ako spätnoväzbovú informáciu tak, aby ju klient mohol sám pozorovať. 

 

Jednotlivec tak sám môže sledovať vlastné fyziologické reakcie ako je srdcová frekvencia, dýchanie, svalové napätie, teplota kože a iné modality, ktoré bývajú vplyvom stresu a záťaže zmenené (zrýchlené, plytké dýchanie, napätie v svaloch, nadmerné potenie, studené končatiny...)  Následne – pomocou spätnej väzby – sa môže naučiť vôľovo ovplyvňovať aj také jemné fyziologické zmeny, ktoré predtým vedome nevnímal.

 

Táto metóda nám teda pomáha zvládnuť početné dôsledky záťaže a stresu prejavujúce sa na fyziologickej úrovni. Pomocou biofeedbackového zariadenia dokážeme účinok stresu na náš organizmu nielen presne odmerať, ale následne sa ho naučiť i minimalizovať. Hlavnou indikačnou skupinou sú úzkostné a iné poruchy vyvolané stresom, depresie, nespavosť, bolestivé stavy ako sú tenzné bolesti hlavy, migrény a iné.