ZNIŽOVANIE HMOTNOSTI POMOCOU
KOGNITÍVNO-BEHAVIORÁLNEJ PSYCHOTERAPIE

 

Program je určený pre každého, kto:

  • sa trápi pre nadváhu alebo obezitu,
  • neúspešne vyskúšal všetky diéty, hladovky a „zázračné“ preparáty,
  • hľadá zdravú alternatívu znižovani nadváhy,
  • chce zmeniť svoje stravovacie návyky,
  • si chce svoju primeranú telesnú hmotnosť dlhodobo udržať.

 

Kognitivne behaviorálna liečba nadváhy a obezity sa vo svete úspešne používa už viac ako tridsať rokov a je považovaná za jednu z najefektívnejších metód. Táto metóda vychádza z poznatku, že nevhodné stravovacie a pohybové návyky sú naučené a dajú sa pomocou určitých techník odnaučiť.

Súčasťou tejto metódy je práca na zmene stravovacieho správania, ktorá však nie je založená na ochudobnení pôžitku z jedla a už vôbec nie na radikálnych diétnych opatreniach.

V porovnaní s inými metódami chudnutia sa nevenuje len tomu čo jesť, ale i spôsobom ako docieliť splnenie svojich predsavzatí. Učí ako pracovať s nevhodnými myšlienkami a emóciami, ktoré sa na vzniku a udržiavaní nadváhy spolupodieľajú ako aj riešiť stresové situácie inak ako jedlom a pod.

Postupná zmena stravovacích a pohybových návykov tak môže viesť nielen k trvalým hmotnostným úbytkom, ale i k zlepšeniu kvality života.

Z danej metódy vychádza dvanásťtýždňový program, ktorý môže byť realizovaný skupinovou alebo individuálnou formou.

 

 

SÍDLO AMBULANCIE


Kapitulská 6
917 01 Trnava
Objednávanie
v čase od 7.30 - 9.00 h
V prípade, že vám nepreberieme 
telefonát, budeme vás kontaktovať
v najbližšom možnom čase späť.

KONTAKTUJTE NÁS


 

SOCIÁLNE SIETE