EEG BIOFEEDBACK (NEUROFEEDBACK)

 

EEG – Biofeedback (Neurofeedback) je metóda, ktorá umožňuje klientovi naučiť sa ovládať svoje mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Ak dostaneme okamžitú cielenú a presnú informáciu o ladení svojich mozgových vĺn – môžeme sa naučiť ako ich uviesť do súladu. Ide o nenásilný, bezbolestný a hravý tréning. Uvedené prebieha tak, že na obrazovke klienta beží počítačová hra ovládaná podľa toho, ako zodpovedá snímaná mozgová aktivita požiadavkám nastaveným terapeutom. Ak klient kritéria spĺňa – hra sa darí (napr. auto ide po ceste vpravo), dostane bod a počítač vydá zvukový signál. Ak nie – hra prestane ísť a pre pacienta je to informácia a výzva k tomu, aby niečo zmenil. Tento proces je spočiatku „vnútorným experimentovaním“. Klient sa však postupne naučí žiadúci stav spoznať, navodzovať a udržiavať. Neskôr sa tento proces zautomatizuje. 

 

EEG-Biofeedback sa používa na široké spektrum porúch a ochorení ako ľahké mozgové dysfunkce u detí (poruchy pozornosti, hyperaktivita, poruchy učenia, reči), poruchy spánku, emočné a afektívne poruchy (úzkostné poruchy, depresie), rôzne typy závislosti a i.

 

Okrem klinického využitia sa využíva i ako kondičný tréning na zlepčenie výkonu u duševne pracujúcich profesionálov ako sú manažéri, piloti, šoféri, operátori, športovci (strelba, golf a pod.).